Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą - ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dnia 19 lutego 2014 roku przystąpiły jako Partner do serwisu NaprawmyTo.pl, obsługiwanego w Dąbrowie Górniczej.

 

Alerty z zakresu infrastruktury - kategoria „cieknący hydrant", „zatkana kanalizacja deszczowa” oraz „uszkodzona studzienka/wpust” będą od tej pory kierowane również bezpośrednio do Dąbrowskiech Wodociągów Sp. z o.o. na adres e-mail -  tj. centrum-dyspozytorskie@dabrowskie-wodociagi.pl.

 

Informacje o przerwach w dostawie wody na terenie miasta Dąbrowa Górnicza można uzyskać TUTAJ

 

Włączenie się Dąbrowskich Wodociągów Spółki z o.o. w projekt NaprawmyTo.pl pozwoli na szybsze obsługiwanie zgłoszeń dotyczących w/w kategorii.