Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą  - ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, dnia 15 stycznia 2014 roku przystąpił jako pierwszy Partner do serwisu NaprawmyTo.pl, obsługiwanego w Dąbrowie Górniczej.

 

Alerty z zakresu infrastruktury - kategoria "zniszczony rozkład jazdy/brak rozkładu na przystanku" będą od tej pory kierowane również bezpośrednio do KZK GOP na adres e-mail stworzony z myślą o portalu -  tj. kzkgop.naprawmyto@gmail.com.

Oficjalne adresy e-mail KZKGOP to: info@kzkgop.com.pl oraz kzkgop@kzkgop.com.pl

 

Włączenie się KZK GOP w projekt NaprawmyTo.pl pozwoli na szybsze obsługiwanie zgłoszeń dotyczących w/w kategorii.